Betalingsformer for annonsering

 

Mer om måter å belønne deg på

 

Annonsørene betaler deg ut fra hvordan annonsene vises og hvilken respons de får av dem som ser dem. Betegnelsene er forkortelser for hvilket system annonsørene velger å betale etter.

 

- CPC (Cost Per Click). Dersom du som affiliate får betalt ut fra CPC, betyr dette at du får betalt hver gang noen klikker på annonsene du har lagt på sidene dine. Slike løsninger er gode for deg, men det er få selskaper som gir denne form for belønning. I Norge er Google Adsense den desiderte ener på dette området. Uten å gå inn på kronebeløp, vil jeg påstå at Google - i snitt - betaler godt i forhold til de fleste andre selskaper (som gjerne gir 0,30 - 0,70 kr per klikk). 

Ved bruk av innholdsrettede annonser (Adsense) bestemmer innholdet på sidene dine hvilke annonser som blir vist. Konkurransen mellom de ulike produkttypene varierer, og dette viser seg også i hva de betaler for klikkene. Når du leter etter gode affiliate-selskaper som kan passe for deg, så legg litt vekt på om de også betaler ut fra CPC.

 

- CPM (Cost Per Mil). Denne betegnelsen viser til betaling for antall visninger angitt i 1000. Her trenger ingen å trykke på annonsen, tekstlinken eller banneren for at du skal tjene penger. Prisen per 1000 visninger er imidlertid ofte lav, og mange selskaper oppgir en pris på 1 USD og mindre. Dersom du har et lite nettsted med lite trafikk, er 1000 visninger ganske mye for bare noen få kroner. Tilbys en form for roterende annonse, har du heller ikke alltid kontroll med hva som blir vist på den avsatte annonseplassen din. Også Adwords-systemet tilbyr sine annonsører denne type annonsering, og der er du (som Adsense-affiliate) litt tryggere  på at annonsen har samsvar med innholdet på siden din. Pris på slike visninger varierer alt etter hva annonsør vil betale. Hvis en produsent/bedrift har en kampanje som de ønsker at flest mulig skal bli informert om på kortest mulig tid, vil disse ofte sikre seg at annonsene blir vist ved å betale godt. 

 

Webinntekt anbefaler: Bruk ikke pop-up annonser. Noen affiliateselskap tilbyr dette. Slikt er som regel til stor irritasjon for dem som besøker nettstedet ditt, og sjansen for at de forsetter å bruke siden din blir mindre (selv om annonsene kan blokkeres). En oversikt som viser priser for annonsevisning på en del nettsteder (i hovedsak CPM), kan du finne på annonsepriser.no.

 

- CPL (Cost Per Lead). Dette gir betalt for registreringer. Ved å legge ut annonser / bannere for enkelte selskap, kan du også få betalt ved at noen (gjennom din annonse) registrerer seg hos annonsøren. Klikket er altså ikke nok, men du trenger heller ikke å vise til noe salg. Det kreves bare at noen melder seg på en tjeneste eller oppretter en form for medlemskap hos annonsøren. TradeDoubler har, fra tid til annen, annonsører som har kampanjer der man betaler for slike registreringer. Det kan være å delta i en nett-konkurranse, eller å tegne seg på et abonnement for å få tilsendt nyhetsbrev per e-post.

 

- CPS/CPA (Cost Per Sale / Cost Per Action). Dette er en avtaleform som gir deg betalt dersom noen (gjennom annonse på din side) foretar et kjøp. De fleste affiliate-avtalene bygger på denne ordningen. Årsaken ligger antakelig i at denne måten å belønne deg på ikke i samme grad kan være utsatt for misbruk som ved å betale per klikk. Det finnes svært mange selskaper som tilbyr slike avtaler. Foretas det en bestilling via din link, får du et fast beløp, eller en prosentvis andel av det enkelte salget. Prosentandelen varierer stort, alt etter hvilke særavtale den enkelte annonsør har med sitt affiliate-selskap. Tradedoubler tilbyr i hovedsak denne type annonser fra sine annonsører. 

 

Webinntekt mener: Det finnes svært mange selskaper som ønsker deg som affiliate. Det som er like hyggelig, er at det ikke koster noe som helst å bli affiliate. Du velger selv hvilke selskaper du vil registrere deg hos, og du kan da fritt prøve ut hva som fungerer best på dine sider. Kan nevne at Yahoo også er store på dette området, men per i dag må du ha et  "Social Security number" i USA for å bli affiliate for dem. 

 

Google

 

Neste tema: Salg med nettbutikk   

 Til forsiden