Betalte spørreundersøkelser

 

Din mening er viktig

Din mening er verdifull! Samfunnet forandrer seg stadig, og de som klarer å spore nye trender, vil ha et konkurransefortrinn. Dette gjelder ikke bare handlemønster og produktvalg, men også politikk og verdier. Slik informasjon har stor verdi, men det er også kostbart å gjennomføre slike undersøkelser. For å få en "korrekt" oppfatning av endringer og stemninger i samfunnet, må man ha et stort og bredt kildegrunnlag. Å utføre slike undersøkelser krever både ekspertise og tid. Den digitale utviklingen har imidlertid gjort tidsbruken mindre ved gjennomføringen av intervjuene. I stedet for å bruke telefonen, er det mye enklere å legge spørsmålene ut på nett. Deltakerne varsles via e-post når det en ny spørreundersøkelse ligger klar til å bli besvart.

 

Du gjør en jobb

For at du skal være vennlig innstilt på å besvare en spørreundersøkelse, vil du bli belønnet for hver gang. Belønningens størrelse står i samsvar med hvor lang tid det vil ta å besvare alle spørsmålene. Å besvare slike undersøkelser er ikke en vanskelig jobb, men det tar tid. Du skal ta stilling til alt mellom himmel og jord: "Hvor troverdig er...? Hvis du skulle skifte bank...? Hvis det var valg i år...? Hvilke av disse annonsene...? Hvor fornøyd er du med..? Hvor ofte...?", o.s.v. Husk at du som regel må være minst 16 år gammel for å få lov til å registrere deg hos slike selskap.

Betaling / Belønning

I Norge får du ikke belønning i form av cash på konto for å svare på undersøkelser. Derfor finner vi mange ulike varianter av belønning. Noen gir poeng som tilsvarer en viss kroneverdi. Du samler opp poeng, og kan deretter kjøpe varer, tjenester eller lodd for poengene. Noen selskap, slik som Zapera, har en egen "butikk" der du kan velge mellom et visst antall produkter. Porto og ekspedisjonsgebyr betaler som regel avsender. En annen form for belønning er gavekort. Når du har spart opp en stor nok sum, kan du få velge mellom et knippe butikker, og få tilsendt gavekort.

 

Det skal være gratis

Bli ikke lurt! Mange aktører ønsker å verve medlemmer til utenlandske spørreundersøkelser. De lokker med fagre ord om store summer og rask rikdom. Noe av det mest idiotiske med disse nettstedene er at de prøver å overbevise deg om at må betale for å bli medlem!! Du skal altså betale et par hudrelapper for å gjøre en viktig jobb! Betal aldri noe som helst for å å delta i meningsmålinger! Det er du som skal ha betalt! Utover dette har Webinntekt ikke noe grunnlag for å kommentere spørreundersøkelser fra utlandet.

 

Webinntekt anbefaler: Velg norske eller skandinaviske aktører.  Når du deltar i undersøkelser, gjør du en viktig og samfunnsnyttig jobb. Du blir hørt, og selv om din stemme er liten, er den med på å danne opinion. Les godt gjennom vilkårene for medlemskap, og sjekk opp hvilke belønning de ulike aktørene tilbyr. Betal aldri for å bli medlem. Konklusjon. Du vil bruke en del av din fritid på å svare på spørsmål og du vil få en form for belønning for jobben du gjør. Hvis belønningen som tilbys er akseptabel for deg, så er det bare å sett i gang. Men, du blir ikke "rik" på dette.

Google

Neste tema:  Tjen penger på å lese e-post 

 Til forsiden