Ide og plan

 

Hva skal ditt nettsted handle om?

 

Hvorfor skal du på nett? Kanskje det bare er for å lære, eller for å prøve ut mulighetene ved Internett? Du har kanskje et budskap eller en kunnskap du vil dele med andre? Det kan også tenkes at motivasjonen er økonomisk betinget; du vil reklamere for, eller selge, noe. Motivet er uviktig for å komme seg på nett. Det viktigste er motivasjonen for å jobbe med ideen din og å sette den ut i livet. Som du vil finne ut annet sted på webinntekt.com, så er den økonomiske innsatsen liten, og det skal ikke mange hundrelappene til før hele verden kan se og lese det du skaper. Den største utfordringen er som regel tiden - tid til å lære om webpublisering, og tid til å jobbe med, og oppdatere, det du vil vise frem. Motivasjon og tålmodighet er altså avgjørende.

 

Vær spesiell og kreativ

 

Hva vil du legge ut på nettet? Det kan jo være så enkelt som en nettside om deg selv og familien! Du må gjerne lage nettsider om hobbyer eller tema som interesserer deg, og når du først er på nett, så er nok litt av hensikten at du ønsker at andre skal få se det du presenterer. Kanskje du har spesielt gode kunnskaper på et bestemt område, eller at du har en hobby (lidenskap) som det finnes lite informasjon om? 

 

Dersom du har tenkt å tjene penger på nettsiden din, er det å være spesiell og å skille seg ut, helt avgjørende. Du må da presentere noe som er så unikt og så godt at folk ønsker å besøke nettopp ditt nettsted. Helst bør det være så bra at de samme besøkende kommer igjen og igjen. Når du senere leser om "å skape trafikk" til ditt nettsted, vil du forstå hvor avgjørende dette er - spesielt hvis du har planer om å få inntekt fra nettsidene din. Å være unik og kreativ kan være et stort skjær i sjøen for mange, men la det ikke ta motet fra deg. Ha tro på det du gjør, men innse samtidig at den kreative prosessen er utfordrende og tidkrevende.

 

Skisse og plan

 

Når du har bestemt deg for innholdet på det kommende nettstedet ditt, kan det være lurt å ha en viss formening om hvordan det skal se ut. Du kan gjerne bruke et vanlig ark og tegne opp ulike forslag. Når du har laget en grovskisse angående dette, vil det være tidsbesparende å vente med detaljplanlegging til man har fått sett verktøyene man har til disposisjon - altså hvilken programvare man bruker når man lager nettstedet.

 

Budsjett

 

Hvis målet i første omgang er å lage et fint og enkelt nettsted, så trenger du ikke å sette opp noe økonomisk budsjett. Som du vil se når du leser de neste sidene, så er investeringene minimale - i størrelsesorden (400-500 kroner) altså "en rimelig kveld på byen". Disse utgiftene kan du enkelt få dekke inn gjennom annonseinntekter, noe du også vil få lære mer om på webinntekt.com. 

 

Har du større planer som omhandler nettbutikk eller krav til innkjøp av spesiell programvare, annonsekampanjer eller investeringer utenom selve nettstedet, så kan du med fordel sette opp budsjett. Mange av disse temaene blir berørt annet sted på webinntekt.com. 

 

Det viktigste budsjettet du må ha en viss formening om, er hvor mye tid du vil/kan bruke. Du vil snart oppdage at timene flyr fort foran PC'en når du jobber med "ditt eget". Når arbeidet er lærerikt, utfordrende, spennende og også kan gi deg inntekter, så blir behovet og ønsket om mer tid stadig større. For å hindre frustrasjon på dette feltet, er det en fordel dersom du ikke trenger å ta hensyn til tidsrammer (deadline), og da blir også gleden over arbeidet størst. Har du en forretningside og en plan over denne, så vil du bli nødt til å sette av mye tid - helst mer enn du i utgangpunktet tror du vil bruke.

 

Forhåndsarbeid

 

Du kan gjøre mye med ditt kommende nettsted selv om du ikke har programvare, domene og serverplass. All tekst - artikler og lignende - kan skrives i et vanlig tekstdokument. Du kan også lage logo og finne frem bilder og illustrasjoner du ønsker å bruke. Senere kan du enkelt bruke "klipp ut og lim inn"-metoden for å få få innholdet ut på nettet.

 

Google

 

Neste tema: Bilder til nettstedet

 Til forsiden